Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Nguyễn Thế Phương 26/05/2022
3 Trần Thị Bích Ngọc 26/05/2022
4 Trần Thị Bích Ngọc 26/05/2022
5 MAI HỮU PHƯƠNG 26/05/2022
6 Dương Diễm Thúy 25/05/2022
7 Dương Diễm Thúy 25/05/2022
8 HOANG THI PHƯƠNG 25/05/2022
9 Nguyễn Thị Hảo 25/05/2022
10 NGUYỄN THỊ MỸ CHI 25/05/2022