Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 Nguyễn Thị Phương Lan 18/06/2021
2 NGUYỄN TRƯỜNG NGÂN 18/06/2021 21/06/2021
3 PHẠM GIANG SƠN 18/06/2021
4 TRIỆU PHÁT 18/06/2021
5 NGUYỄN QUANG SƠN 18/06/2021
6 NGÔ VĂN ĐIỂM 18/06/2021
7 Lương Quốc Anh 18/06/2021
8 Nguyễn Quốc Tân 18/06/2021 25/06/2021
9 LÊ THỊ NI NA 18/06/2021 12/07/2021
10 Nguyễn Quốc Tân 18/06/2021 25/06/2021