Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 PHẠM THUÝ QUYÊN 18/01/2022
3 TẢI THỊ KIM NGỌC 18/01/2022 20/01/2022
4 HUỲNH TẤN TÀI 18/01/2022 19/01/2022
5 LƯƠNG VĨNH HẠNH 18/01/2022
6 Đỗ Thị Thùy Dương 18/01/2022 21/01/2022
7 Nguyễn Viết Thanh 18/01/2022 25/01/2022
8 CAO THÁI TRIỆU 18/01/2022 08/02/2022
9 NGUYỄN THỊ LINH 18/01/2022 21/01/2022
10 VI NGUYỆT VIÊN 18/01/2022