Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Đồng Thị Huỳnh Nhi 22/10/2021
3 Ngô Thị Trang 22/10/2021
4 Nguyễn Thị Hải 21/10/2021
5 Trần Thị Hoàng Yến 21/10/2021
6 Tạ thị mừng 21/10/2021
7 NGUYỄN THỊ BÍCH TY 21/10/2021
8 Nguyễn Thị Hải 21/10/2021
9 ĐỖ THANH BÌNH 21/10/2021
10 NGUYỄN NGỌC THÚY 21/10/2021