Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 Đồng Viết Hoàng Phương 21/10/2021
2 Trần Thị Thuỷ 21/10/2021
3 Huynh Thi Ngoc Binh 21/10/2021
4 TRƯƠNG NGỌC BẢO VY 21/10/2021
5 Trần Minh Trung 21/10/2021
6 Trần Minh Trung 21/10/2021
7 Trần Minh Trung 21/10/2021
8 Trần Minh Trung 21/10/2021
9 NGUYỄN THỊ BẠCH TUYẾT 21/10/2021
10 Trần Minh Trung 21/10/2021