Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Trần Trịnh Kim Thảo 24/01/2022
3 NGUYỄN CÔNG TƯ 24/01/2022
4 NGUYỄN THỊ THẢO 24/01/2022
5 TRẦN THỊ NINH 24/01/2022
6 NGUYỄN HOÀI THƯƠNG 24/01/2022
7 VÕ ANH MINH 24/01/2022
8 NGUYỄN THỊ THI THI 24/01/2022
9 ĐẶNG THỊ PHƯƠNG DUNG 24/01/2022
10 Nguyễn Văn Hòa 24/01/2022