Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 NGUYỄN MẠNH HÙNG 15/10/2019
2 HUỲNH THỊ HỒNG CHÂU 15/10/2019
3 Lê Thị Thúy Vi 15/10/2019
4 Lê Thị Thúy Vi 15/10/2019
5 Phạm Thị Nghĩa 15/10/2019 18/10/2019
6 NGUYỄN THỊ NGỌC VÂN 15/10/2019
7 NGUYỄN THỊ CHUYỆN 15/10/2019
8 VÕ THỊ KIM PHỤNG 15/10/2019
9 LẠI NGỌC LANG 15/10/2019
10 HOÀNG PHẠM THANH TRÚC 15/10/2019