Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 Nguyễn Từ Vi 17/10/2021
2 Huỳnh Thị Mỹ Duyên 17/10/2021
3 Nguyễn Anh Tuấn 17/10/2021
4 Phan tuyến 17/10/2021
5 NGUYỄN THỊ ĐỨC 17/10/2021 20/10/2021
6 DƯ HUY BÌNH 17/10/2021
7 Le Thi Kim Chi 17/10/2021
8 NGUYỄN THỊ NHI 17/10/2021
9 NGUYỄN THỊ NGỌC ĐẸP 17/10/2021
10 BÙI ĐÌNH LUÂN 17/10/2021