Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 VŨ THÙY TRANG 09/12/2021
3 nguyễn thị lê nguyệt 09/12/2021
4 Nguyễn Thanh Hải 09/12/2021 14/12/2021
5 PHAN THỊ MỘNG HUYỀN 09/12/2021 23/12/2021
6 nguyễn thị lê nguyệt 09/12/2021
7 Huỳnh Thị Lụa 09/12/2021 10/12/2021
8 Trần Kiều Dung 09/12/2021
9 LAI TIỂU THANH 09/12/2021
10 Lưu Quang Vinh 09/12/2021