Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 Mai văn dương 22/09/2021
2 Nguyễn Công Đông 22/09/2021
3 PHẠM VĂN HÙNG 22/09/2021
4 PHAN CHÂU ANH 22/09/2021
5 Lê Thị Thảo Ly 22/09/2021
6 NGUYỄN THỊ THÙY LĨNH 22/09/2021
7 Lê Thị Thảo Ly 22/09/2021
8 NGUYỄN THỊ CHÈ 22/09/2021
9 Trần Ánh Ngọc 22/09/2021
10 NGUYỄN THỊ CHỜ 22/09/2021