Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Lê Sơn Tòng 07/07/2022
3 Lương Thị Thái Duyên 07/07/2022
4 Trần Thị Diễm Hương 07/07/2022
5 Nguyễn Thanh Thảo 07/07/2022
6 NGUYỄN TRƯƠNG ANH THÙY 07/07/2022 22/07/2022
7 TRẦN THỊ THỦY TIÊN 07/07/2022
8 MAI VĂN DŨNG 07/07/2022 22/07/2022
9 ĐẶNG PHƯƠNG MAI 07/07/2022 22/07/2022
10 ÔNG VĂN TIẾN 07/07/2022 11/07/2022