Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Mai Lệ Huyền 30/06/2022
3 Nguyễn Thị Nguyệt Sương 30/06/2022
4 Phan Thi Nga 30/06/2022
5 Ngô Minh Thu Trang 30/06/2022
6 TRẦN CHÍ TÙNG 30/06/2022
7 Nguyễn Mộng Tuyền 30/06/2022
8 TĂNG BỬU LỈ 30/06/2022
9 KIỀU QUỐC ANH 30/06/2022
10 NGUYỄN THỊ THI THI 30/06/2022