Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 Nguyễn Thị Bảo Ngọc 16/01/2021
2 NGUYỄN THỊ KIM HOÀNG 16/01/2021
3 HUỲNH KIM NGUYỆT 16/01/2021 08/03/2021
4 NGUYỄN THỊ HỒNG PHƯƠNG 16/01/2021 18/01/2021
5 NGUYỄN THẾ TRIỀU + ĐỖ THỊ HẠ KHÁNH 16/01/2021 01/02/2021
6 NGUYỄN TRÍ VIỆT 16/01/2021 27/01/2021
7 DƯ DẠ THẢO 16/01/2021 27/01/2021
8 Trần Thị Mỹ Nhiên 16/01/2021
9 TRỊNH THỊ TRÀ KHA 16/01/2021
10 NGUYỄN THỊ KHÁNH VÂN 16/01/2021 01/02/2021