Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Hoàng Công Nghiêm 20/05/2022
3 CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ MINH KHANG 20/05/2022
4 Hồ Thanh Chung 20/05/2022
5 Nguyễn Trọng Tín 20/05/2022
6 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI BAO BÌ NGUYÊN DƯƠNG 20/05/2022
7 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI BAO BÌ NGUYÊN DƯƠNG 20/05/2022
8 Le Truc Linh 20/05/2022
9 Hồ Thanh Chung 20/05/2022
10 Lý Thị Kim Anh 20/05/2022