Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 PHẠM THẾ TÀI 05/07/2022
3 Le Thi Kim Chi 05/07/2022
4 Nguyễn Thị Vân Hiền 05/07/2022
5 NGUYỄN THỊ PHÚ HƯƠNG 05/07/2022
6 Mã Thị Thảo Linh 05/07/2022
7 NGUYỄN THỊ GẤM 05/07/2022
8 Vũ Kỳ Nam 05/07/2022
9 PHẠM THẾ TÀI 05/07/2022
10 NGUYỄN THỊ NGỌC MAI 05/07/2022