Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 NGUYỄN HỮU VIỆT 23/10/2021
3 nguyễn thị mỹ thuận 23/10/2021 26/10/2021
4 NGUYỄN ĐỨC PHƯƠNG - 0982121615 23/10/2021 15/11/2021
5 NGUYỄN HÒA BÌNH- LÂM THU TUYẾT 23/10/2021 08/11/2021
6 PHAN THỊ THU HÀ 23/10/2021 06/12/2021
7 TRẦN RẠCH TA NA 23/10/2021 09/11/2021
8 BẠCH LƯƠNG SƠN 23/10/2021 25/10/2021
9 DƯƠNG VĂN VINH SƠN 23/10/2021
10 Hoàng Phạm Kim Khánh 23/10/2021