Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 NGUYỄN THỊ TUYẾT MAI 04/07/2022
3 TRẦN THU THẢO 04/07/2022
4 Lê Thị Ngọc Lan 04/07/2022
5 Nguyễn Hòa Thu Uyên 04/07/2022
6 Dương Thị Minh Thảo 04/07/2022
7 TRẦN THU THẢO 04/07/2022
8 Nguyễn Thiên Kim 04/07/2022
9 Huỳnh Phương Tứ 04/07/2022
10 Trần Thanh Hoài 04/07/2022 11/07/2022