Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 Trần Thị Thu Hồng 16/10/2021
2 NGUYỄN ĐẮC ĐĂNG KHOA 16/10/2021
3 NGUYỄN VĂN CẨN 16/10/2021
4 LỮ NGỌC THUYỀN 16/10/2021
5 VŨ HUYỀN TRINH 16/10/2021
6 Lê Phan Thảo Ly 16/10/2021 21/10/2021
7 HUỲNH VĂN THUẬN 16/10/2021
8 HỒ VĂN LONG 16/10/2021
9 ĐẶNG HẢI YẾN 16/10/2021
10 Phạm Thị Hòa 16/10/2021 21/10/2021