Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Nguyễn Thị Kiều Loan 03/12/2021
3 Công Ty TNHH PKĐK Quốc Tế Nhân Hậu 03/12/2021
4 Nguyễn Thị Yến Nhi 03/12/2021
5 CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG TÍN VIỆT 03/12/2021
6 Dương Kim Phụng 03/12/2021
7 TRẦN TUẤN DŨNG 03/12/2021 06/12/2021
8 NGUYỄN THỊ KIM THOA 03/12/2021 31/12/2021
9 Đào Văn Thanh Kiệt - Lê Thị Mỹ Hạnh 03/12/2021 20/12/2021
10 PHẠM THỊ TIỀN 03/12/2021 07/12/2021