Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 Đặng Trọng Thành 01/03/2021
2 Đặng Trọng Thành 01/03/2021
3 Đặng Trọng Thành 01/03/2021
4 Đặng Trọng Thành 01/03/2021
5 Lê Thị Bích Diễm 01/03/2021
6 nguyễn thị thu nga 01/03/2021 02/03/2021
7 Nguyễn Hoàng Anh 01/03/2021 02/03/2021
8 NGUYỄN THỊ KIM OANH 01/03/2021
9 ĐINH CHÂU TUẤN 01/03/2021 04/03/2021
10 TRẦN VĂN THI 01/03/2021