Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 Nguyễn Minh Khánh 20/10/2020
2 PHẠM THỊ THU HƯỜNG 20/10/2020 27/10/2020
3 LÊ THỊ PHI YẾN 20/10/2020 09/12/2020
4 Võ Thụy Vi 20/10/2020 09/12/2020
5 Nguyễn Minh Khánh 20/10/2020
6 Hà Thụy Tú Quỳnh 20/10/2020 23/10/2020
7 NGUYỄN THỊ MINH OANH 20/10/2020 23/10/2020
8 TRẦN VĂN LẠC 20/10/2020 28/10/2020
9 NGUYỄN THỊ MINH OANH 20/10/2020 23/10/2020
10 Nguyễn Thị Phương Trâm 20/10/2020 23/10/2020