Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 TRẦN DŨNG 27/01/2022 24/02/2022
3 Lưu Quang Vinh 27/01/2022
4 Đinh Văn Thành 27/01/2022
5 LÊ THÙY DUNG 27/01/2022
6 NGUYỄN THỊ TÂM NIỆM 27/01/2022
7 LÊ ĐÌNH CAO SƠN 27/01/2022 17/02/2022
8 TRẦN THỊ QUỲNH MY 27/01/2022 17/02/2022
9 NGUYỄN VĂN VIỄN - CHÍ A KÍN 27/01/2022 28/01/2022
10 NGUYỄN THỊ PHƯỢNG TRINH 27/01/2022