Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 NGUYỄN THỊ THU EM 26/02/2021
2 LÊ HỒNG NHUNG 26/02/2021
3 Nguyễn Thị Thiết 26/02/2021
4 Trương Thị Thu Dung 26/02/2021
5 NHUYỄN TRẦN QUÂN 26/02/2021
6 Nguyễn Tuấn Hưng 26/02/2021 04/03/2021
7 Nguyễn Phương Nga 26/02/2021 03/03/2021
8 Nguyễn Thị Hồng 26/02/2021
9 HUỲNH THỊ YẾN PHƯƠNG-UPS 26/02/2021 03/03/2021
10 Huỳnh Chính Nhân - Trần Thị Trúc Thanh 26/02/2021 19/03/2021