Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 CÔNG TY TNHH KHÁCH SẠN NGỌC GIA HÂN 10/05/2021
2 Phạm Công Minh 10/05/2021
3 Ngô Gia Lương 10/05/2021 10/05/2021
4 Ngô Gia Lương 10/05/2021 10/05/2021
5 Nguyễn Trọng Tín 10/05/2021
6 NGUYỄN VĂN BẮC 10/05/2021 14/06/2021
7 NGUYỄN THỊ THU TRANG 10/05/2021 13/05/2021
8 PHẠM XUÂN LỘC 10/05/2021 17/05/2021
9 HỒ NGỌC YẾN 10/05/2021 19/05/2021
10 PHẠM XUÂN LỘC 10/05/2021 17/05/2021