Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Hồ nguyễn dược côn 23/05/2022
3 Phan Văn Thuận 23/05/2022
4 Công ty TNHh Sản Xuất Xây Dựng Hoàng Gia Yến (Người nộp: Hoàng Ngọc Yến) 23/05/2022
5 Công Ty TNHH TM DV VT SẢN XUẤT NGUYỄN HOÀNG 23/05/2022
6 Huỳnh Tấn Trung 23/05/2022
7 Hồ Hoàng Trường 23/05/2022
8 TRẦN THANH NHÀN 23/05/2022
9 Đinh Thị Lý 23/05/2022
10 Nguyễn Thị Ánh 23/05/2022