Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Nguyễn Văn Sỹ 26/10/2021
3 Nguyễn Cao Minh Uyên 26/10/2021
4 LÊ THỊ CHIẾN 26/10/2021
5 Đỗ Thúy Duy 26/10/2021
6 LƯƠNG TÙNG 26/10/2021
7 Ngô Ngọc An 26/10/2021
8 Chạc Tứ Yến 26/10/2021
9 nguyễn thị giáng sinh 26/10/2021
10 QUAN SẬY KHANH 26/10/2021