Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 TRƯƠNG THỊ KÝ 17/09/2021
2 Lê Hoài Nam 17/09/2021 24/09/2021
3 PHẠM HOÀI TRÂN 17/09/2021 24/09/2021
4 PHẠM HOÀI TRÂN 17/09/2021 24/09/2021
5 PHẠM HOÀI TRÂN 17/09/2021 24/09/2021
6 PHẠM HOÀI TRÂN 17/09/2021 24/09/2021
7 PHẠM HOÀI TRÂN 17/09/2021 24/09/2021
8 PHẠM HOÀI TRÂN 17/09/2021 24/09/2021
9 PHẠM HOÀI TRÂN 17/09/2021 24/09/2021
10 Huỳnh thị bé nhiên 17/09/2021 22/09/2021