Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 Nguyễn Thành Nhân 20/10/2021
2 Nguyễn Hồng Đào 20/10/2021
3 nguyễn thị lê nguyệt 20/10/2021
4 NGUYỄN MINH NGỌC 20/10/2021 25/10/2021
5 Trần Văn Sơn 20/10/2021
6 NGUYỄN TRÍ DŨNG 20/10/2021
7 Chử Thị Thu Hương 20/10/2021
8 TRẦN THỊ NGỌC 20/10/2021
9 LÊ CÔNG HOÀNG TÚ 20/10/2021 25/10/2021
10 TRẦN VĂN THI 20/10/2021