Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 Pham Van Tin 28/09/2021 01/10/2021
2 Nguyễn Thị Ngọc Châu 28/09/2021 01/10/2021
3 Huỳnh Bửu Kỳ 28/09/2021 30/09/2021
4 VÕ HIẾU UYÊN LINH 28/09/2021 01/10/2021
5 Huỳnh Thị Kiều Nhi 28/09/2021 01/10/2021
6 Huỳnh Thị Kiều Nhi 28/09/2021 01/10/2021
7 Huỳnh Thị Kiều Nhi 28/09/2021 01/10/2021
8 Huỳnh Thị Kiều Nhi 28/09/2021 01/10/2021
9 Phạm Lan Hương 28/09/2021 01/10/2021
10 Huỳnh Thị Kiều Nhi 28/09/2021 01/10/2021