Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 AMS BRIDGE BLUE VIETNAM-DHL 25/08/2019 05/09/2019
2 NVT CONSULTING COMPANY LIMITED-DHL 25/08/2019 05/09/2019
3 VN115 CANTHO CTR FOREIGN LANGUAGES-DHL 25/08/2019 05/09/2019
4 VN501 IDP EDUCATION (VIETNAM)-DHL 25/08/2019 05/09/2019
5 AMERICAN INTERNATIONAL SCHOOL-DHL 25/08/2019 05/09/2019
6 TISDIC DANANG-DHL 25/08/2019 05/09/2019
7 YUASA TRADING VIETNAM CO.LTD-DHL 25/08/2019 05/09/2019
8 SAVILLS (VIETNAM) LTD - HCMC OFFICE-DHL 25/08/2019 05/09/2019
9 ZURIDAH MERICAN-DHL 25/08/2019 05/09/2019
10 NGUYEN THI THUY AN-DHL 25/08/2019 05/09/2019