Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 Nguyễn Phương Nhi 19/04/2021
2 DƯƠNG THỊ MỸ NGỌC 19/04/2021
3 Nguyễn Thị Ngọc Trâm 19/04/2021
4 TRẦN ANH VŨ 19/04/2021
5 Trần Đức Phương 19/04/2021
6 LƯƠNG NHẠC KIM 19/04/2021
7 Nguyen van luan 19/04/2021
8 Vương Kim 19/04/2021
9 PHẠM THỊ LIÊN THƯƠNG 19/04/2021 27/04/2021
10 PHẠM THỊ LIÊN THƯƠNG 19/04/2021 27/04/2021