Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 LÊ TUẤN KIỆT 26/10/2021
3 Mai - Quý Nhân Tâm 26/10/2021
4 HỒ BĂNG TUYẾT LINH 26/10/2021
5 LÊ TUẤN KIỆT 26/10/2021
6 LÊ TUẤN KIỆT 26/10/2021
7 Lê Thị Quỳnh Phương 26/10/2021
8 Lê Thị Quỳnh Phương 26/10/2021
9 Lê Thị Quỳnh Phương 26/10/2021
10 Lê Thị Quỳnh Phương 26/10/2021