Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 NGUYỄN THỊ KIM THOA 03/12/2021 31/12/2021
3 Nguyen Thi Nhu Hoa 02/12/2021
4 trinh hoang yen 02/12/2021
5 ĐOÀN THỊ MINH THỜI 02/12/2021
6 Phạm Thu Thảo 02/12/2021
7 Do Doan Thuy Linh 02/12/2021
8 Nguyễn Thị Hoài Trâm 02/12/2021
9 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HOÀNG AN PHÚ 02/12/2021
10 Hứa Văn Cường 02/12/2021