Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 LÝ LIỆT VINH 19/01/2022 10/02/2022
3 TRẦN THỊ LOAN 19/01/2022 20/01/2022
4 Lê Đình Lợi 19/01/2022
5 Nguyễn Quốc Thống 19/01/2022
6 Lê Võ Thùy Trang 19/01/2022 24/01/2022
7 LÂM QUANG HIẾU 19/01/2022
8 Trần Thị Ngọc Dung 19/01/2022 26/01/2022
9 Trần Thị Ngọc Dung 19/01/2022 26/01/2022
10 nguyễn phi hùng 19/01/2022 28/01/2022