Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 HÀ THỊ THÚY NGA 24/01/2022
3 DUNG NGOC NGUYEN 24/01/2022
4 Nguyễn Văn Đông 24/01/2022
5 Phan thanh phụng 24/01/2022
6 Ngô Trung Hoằng 24/01/2022
7 NGUYỄN THỊ VIỆT 24/01/2022
8 PHAN VĂN LỢI 24/01/2022 15/02/2022
9 VÕ THỊ BÍCH HẠNH 24/01/2022 15/02/2022
10 VÕ THỊ BÍCH HẠNH 24/01/2022 15/02/2022