Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 Vũ Quốc Thế 11/05/2021
2 nguyễn thị vân 11/05/2021 14/05/2021
3 Nguyễn Thị Hiền 11/05/2021
4 Lý Thị Thu Hằng 11/05/2021
5 Lương Ngọc Thúy 11/05/2021
6 Trần Hữu Đức 11/05/2021
7 LÊ VĂN XÍ 11/05/2021 15/06/2021
8 VÕ MINH QUỲNH 11/05/2021
9 HUỲNH THANH NHÃ 11/05/2021
10 PHẠM THỊ QUẾ CHI 11/05/2021 15/06/2021