Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 VÕ VĂN HIẾU 08/12/2021
3 VÕ VĂN HIẾU 08/12/2021
4 VÕ VĂN HIẾU 08/12/2021
5 VÕ VĂN HIẾU 07/12/2021
6 Hồ Lê THy Uyên 07/12/2021
7 NGUYỄN KIM TÀI 07/12/2021
8 Trần Thị Diễm Kiều 07/12/2021
9 Trần Vũ Hào Hùng 07/12/2021
10 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC MỸ PHẨM HANI 07/12/2021