Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Trần Nguyễn Thanh Quân 18/05/2022
3 Hồ Thị Bích Phương 18/05/2022
4 NGUYEN THI DIEU HIEN 18/05/2022
5 NGUYEN THI DIEU HIEN 18/05/2022
6 Đặng Thị Thùy Dương 18/05/2022
7 NGUYEN THI DIEU HIEN 18/05/2022
8 HUỲNH VĂN SANG 18/05/2022 02/06/2022
9 LÊ VĂN CHÂU 18/05/2022 02/06/2022
10 BÙI XUÂN HIỆP 18/05/2022 02/06/2022