Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Nguyễn Tấn Đạt 25/01/2022 07/02/2022
3 NGUYỄN NHƯ TUẤN 25/01/2022 16/02/2022
4 NGUYỄN NHƯ TUẤN 25/01/2022 16/02/2022
5 VÕ THANH TÂN 25/01/2022 16/02/2022
6 NGUYỄN PHẠM NGỌC HUYỀN 25/01/2022
7 Nguyễn Thị Hiền 25/01/2022 07/02/2022
8 TRẦN QUỐC HÀO 25/01/2022
9 TRẦN PHI HỔ 25/01/2022 16/02/2022
10 Bà Trần Thị Kim Xuân 25/01/2022 07/02/2022