Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 Lê Văn Trọng 17/04/2021
2 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG TÂM 17/04/2021
3 LÊ HOÀNG KHOA 17/04/2021
4 NGUYỄN HOÀNG DUY LINH 17/04/2021
5 Lương thị thúy hà 17/04/2021 28/04/2021
6 DƯ MỸ ĐÀO 17/04/2021 28/04/2021
7 PHAN THỊ THÚY HẰNG 17/04/2021
8 nguyễn quốc đại 17/04/2021 28/04/2021
9 PHAN THỊ THÚY HẰNG 17/04/2021
10 Trần Thị Mai TRang 17/04/2021 28/04/2021