Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 Trần Thế Vũ Trường Sơn 04/03/2021
2 Trần Thế Vũ Trường Sơn 04/03/2021
3 LÂM TỶ 04/03/2021
4 Nguyễn Thanh Bình 04/03/2021
5 VÕ THỊ THANH TÂM 04/03/2021
6 Trương Vân Trường 04/03/2021
7 Trương Thanh Lam 04/03/2021
8 VĂN MINH TUẤN 04/03/2021
9 CÔNG TY TNHH BETTER PHARMA VIỆT NAM 04/03/2021
10 Cam Ngọc Quỳnh 04/03/2021