Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Tạ Vân Nga 08/12/2021
3 Nguyễn Thanh Hải 08/12/2021
4 CÔNG TY TNHH VẬT TƯ CÔNG NGHIỆP MINH PHÚC 08/12/2021
5 Nguyễn Quốc Thống 08/12/2021
6 PHẠM MINH SANG 08/12/2021
7 Nguyễn Minh Hà 08/12/2021
8 Trần Nguyễn Thanh Quân 08/12/2021
9 Bùi Thị Bích Hà 08/12/2021
10 Nguyễn Thị Kiều Linh 08/12/2021