Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Trần Thị Thanh Nhi 09/08/2022
3 Hồ Nhựt Thuỷ 09/08/2022
4 HUỲNH NGỌC SANG 09/08/2022
5 Hồ Thị Yên Nhi 09/08/2022
6 Khlok Thanh Hà 09/08/2022
7 Trần Thị Kim Thoa 09/08/2022
8 TRẦN VĂN THI 09/08/2022
9 Nguyễn Quốc Thống 09/08/2022
10 NGUYỄN THỊ NHƯ MAI 09/08/2022