Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 ĐẶNG NGỌC THÙY TRANG 20/03/2019
2 TRẦN THỊ HUY THANH 20/03/2019 26/03/2019
3 Lê Ngọc Châu 20/03/2019
4 NGUYỄN THỊ THÚY KIỀU 20/03/2019
5 NGUYỄN CẨM VÂN 20/03/2019
6 HUYNH THANH HUONG 20/03/2019
7 HUỲNH THỊ DIỆU HIỀN 20/03/2019 25/03/2019
8 BÙI VĂN TRANH 20/03/2019
9 CAO THÙY TRANG 20/03/2019 25/03/2019
10 phan văn biên-ntyc-bnc 0471 20/03/2019 11/04/2019