Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 TRẦN PHAN BÍCH TRÂM 07/12/2021
3 NGÔ THỊ SÁU 07/12/2021
4 NGUYỄN THỊ VÂN 07/12/2021
5 PHÙNG BỘI PHƯƠNG 07/12/2021
6 ĐẶNG NGỌC THÙY DƯƠNG 07/12/2021
7 NGUYỄN THẾ PHONG 07/12/2021
8 Lê Thị Kim Trường 07/12/2021
9 HUỲNH THỊ HƯƠNG LAN 07/12/2021
10 Lê Minh Dung 07/12/2021