Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 Nguyen Thi Minh Hiep 03/12/2020
2 BÙI DUY ANH 03/12/2020
3 Nguyễn Thị Thuỳ Trang 03/12/2020
4 TRẦN THỊ NGỌC MAI 03/12/2020
5 Đào Thị Ái 03/12/2020
6 Đoàn kim hoa 03/12/2020
7 đồng phương thảo 03/12/2020
8 QUAN NGỌC PHƯỢNG 03/12/2020
9 NGUYỄN THẾ HIỆP 03/12/2020
10 LÊ THỊ BÍCH NHUNG 03/12/2020