Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 TRẦN ĐỨC TRUNG 05/03/2021
2 NGUYỄN VĂN TUẤN 05/03/2021
3 HUỲNH THỊ THIÊN KIM 05/03/2021
4 NGUYỄN VĂN TUẤN 05/03/2021
5 trần tấn quang 05/03/2021
6 NGUYỄN VŨ HÀ 05/03/2021
7 Hoàng Nhật Hạ 05/03/2021
8 TRẦN VĂN THI 05/03/2021
9 Công Ty TNHH Dịch Vụ Quảng Cáo Sao Mai 05/03/2021
10 Bùi Thị Liên 05/03/2021