Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 HUỲNH ĐỨC LONG 23/05/2022
3 Huỳnh Thị Nghĩa 23/05/2022
4 Thái Nguyễn Hoàng Yến Oanh 23/05/2022
5 LÊ ANH HOÀNG 23/05/2022
6 Công ty Cổ phần Giải pháp Quảng cáo Trực Tuyến ANTS 23/05/2022
7 Phạm Thị Ngọc Ánh 23/05/2022
8 Lê Thị Xuân Tuyến 23/05/2022
9 Công ty TNHH Dịch Vụ Bảo Vệ An Ninh Quốc Tế An Toàn 23/05/2022
10 Phan Minh Hiếu 23/05/2022