Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 NGUYỄN ĐÌNH PHÁT 12/04/2021
2 NGUYỄN ĐÌNH PHÁT 12/04/2021
3 ĐẶNG ANH TUẤN 12/04/2021
4 NGUYỄN VĂN THÀNH 12/04/2021
5 Nguyễn Ngọc Anh Thư 12/04/2021
6 ĐOÀN VƯƠNG TẤN 12/04/2021
7 Hoàng Thanh Thiên Bảo 12/04/2021
8 Nguyễn Thị Thùy Trang 12/04/2021
9 Nguyễn Viết Thanh 12/04/2021
10 VÕ THỊ THU HƯƠNG 12/04/2021