Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 Công Ty TNHH Sản Xuất Và Thương Mại Thiết Bị Điện Long Kế 14/05/2021
2 Phạm Thị Mai Oanh 14/05/2021
3 Lê Kim Hoàng 14/05/2021
4 NGUYỄN THỊ THU HOÀI 14/05/2021 28/05/2021
5 NGUYỄN KIM PHƯỢNG 14/05/2021 28/05/2021
6 Lê Thị Hồng Gấm 14/05/2021 25/05/2021
7 LÊ THỊ THÙY DƯƠNG 14/05/2021 28/05/2021
8 LÊ QUANG HIỆP 14/05/2021 17/05/2021
9 TRẦN THỊ TÚ TRÂM 14/05/2021 17/05/2021
10 CAO TRUNG TUẤN-LÊ THỊ THANH TRẦM 14/05/2021 17/05/2021